Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kviečia visus aktyviai dalyvauti bendruomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Siūlome jaunimo ir suaugusiųjų savonoriškąją veiklą mūsų įstaigoje. Dėl savanoriškos veiklos informaciją tel.: (8-45) 460 625