Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai skelbia konkursą renginių ir veiklos aptarnavimo skyriaus vedėjo pareigoms eiti.

   FUNKCIJOS

  1. Vadovavimas Renginių ir veiklos aptarnavimo skyriui (darbo grafikų, žiniaraščių rengimas, darbų planavimas)
  2. Viešųjų pirkimų vykdymas.
  3. Mugių organizavimas vykdant miesto renginius.

   KOMPETENCIJOS

  1. Gebėjimas vadovauti grupei
  2. Būti susipažinęs su viešųjų pirkimų įstatymu.
  3. Dokumentų tvarkymas, kompiuterinis raštingumas.

   PRIVALOMI DOKUMENTAI

  1. Asmens tapatybę patvirtininantis dokumentas
  2. CV gyvenimo aprašymas.
  3. Aukštojo mokslo diplomas
  4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos.

   ATLYGINIMAS

Renginių ir veiklos aptarnavimo skyriaus vedėjo pareiginės algos pastoviosios dalies nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198
(galimas koeficiento intervalas 5,8 – 6,5; 1003,40 Eur – 1124,50 Eur).

Pretendentai dokumentus iki 2019 m. lapkričio 8 d. pateikia tiesiogiai (adresu: Kranto g. 28, Panevėžys, į SEKRETORIATĄ) arba elektroniniu paštu (el. p. rumai@pankultura.lt).

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kviečia visus aktyviai dalyvauti bendruomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Siūlome jaunimo ir suaugusiųjų savonoriškąją veiklą mūsų įstaigoje.
Dėl savanoriškos veiklos informacija teikiama tel. (8 45) 460 625