Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kviečia visus aktyviai dalyvauti bendruomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Siūlome jaunimo ir suaugusiųjų savonoriškąją veiklą mūsų įstaigoje.
Dėl savanoriškos veiklos informacija teikiama tel. (8 45) 460 625

Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai kviečia užimti šiuo metu laisvas elektrotechniko pareigas 1 et., pareigybės lygis - B, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,70 iki 7,80 (nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstatymu).

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • išsilavinimas: turėti ne mažesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgyta profesine kvalifikacija;

 mokėti, žinoti ir išmanyti:

 • elektrotechnikos pagrindus;
 • elektros tinklų įrengimų ir prietaisų montavimo ir remonto būdus bei eiliškumą;
 • elektrotechninių medžiagų pagrindines rūšis, savybes ir paskirtį;
 • elektros variklių ir prietaisų, generatorių, transformatorių, komutacinės ir įvadinės aparatūros, akumuliatorių, jungiklių, kontaktų darbo principus ir sandarą;
 • racionalus elektros įrengimų ir prietaisų patikrinimo, remonto, surinkimo, apsaugos nuo perkrovų būdus;
 • relinės apsaugos paskirtį;
 • telemechanikos ir elektronikos pagrindus;
 • saugos darbe su elektros įrengimais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką;
 • pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką, esant elektrosaugos pažeidimams.
 • būti išklausęs ir žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instruktažus, elektrosaugos sistemos reikalavimus;
 • gebėti dirbti komandoje, sukurti gerą psichologinį klimatą darbe;
 • turėti šias asmenines savybes: atsakingumą, pareigingumą, sąžiningumą, taktiškumą, ryžtingumą, pasitikėjimą savimi, gebėti išvengti konfliktų, būti reiklus sau ir kitiems;
 • atlikti technines elektros sistemų ir įrenginių projektavimo, plėtojimo, montavimo, įrengimo, eksploatavimo ir remonto užduotis:
 • planuoti ir atlikti bandymus;
 • registruoti matuoklių rodmenis;
 • parengti darbo grafikus ir išsamias sąmatas reikalingam medžiagų kiekiui ir darbo sąnaudoms, aptarnaujant ir instaliuojant elektros prietaisus;
 • atlikti techninę priežiūrą ir kontrolę, teikti techninę pagalbą darbuotojams, dirbantiems su elektros prietaisais;
 • tikrinti ir reguliuoti įrengtų elektros prietaisų veikimą;

Pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai.
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Papildomas kompetencijas įrodančius dokumentus.
 5. Pretendentas gali teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami:

nuo konkurso paskelbimo – iki 2021 m. gegužės 31 d. 11.00 val. el.p. rumai@pankultura.lt.

Išsamesnė informacija tel. 8 612 07 790